اخذ نمایندگی فروش

اهمیت و جایگاه منحصر به فرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی هر سازمان هر صاحب نظری را بر آن می دارد که در مقوله مزیت رقابتی به نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمانی نگاه کند.

از این رو در راستای اهداف و نیاز به نمایندگان فعال و کارآمد، اقدام به انتخاب و جذب اصلح ترین افراد جهت تصدی نمایندگی فروش در داخل و خارج کشور مینماید.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت اعطای نمایندگی فروش با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

 

 اخذ نمایندگی فروش داخلی: 

افشار:     ۰۹۱۲۳۸۵۶۷۲۰

اسفندی:   ۰۹۱۲۱۹۰۸۵۲۲

 

 اخذ نمایندگی فروش حوزه کشورهای عربی: 

مرتضی: ۰۹۳۷۸۶۹۷۳۱۳

: ۰۰۹۸۹۳۷۸۶۹۷۳۱۳

 

 اخذ نمایندگی فروش حوزه کشورهای اروپایی:

روشن:   ۰۰۴۵۵۰۱۲۸۰۱۴

: ۰۰۴۵۵۳۸۳۸۵۲۲

:   ۰۰۴۵۵۰۱۲۸۰۱۴